Januari 2014 - Aktiviti 8

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 42/2013 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 409 orang dan seramai 1,119 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 28 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu suruhanjaya jugatelah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib dan 14 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti8

 

Aktiviti8

 

Aktiviti8