Januari 2016 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 2 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 2/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 6 orang dan seramai 996 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, sepuluh (10) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan lima belas (15) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3