Jun 2013 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya ke 22/2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, 14 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,822 orang dan seramai 564 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 35 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.
Aktiviti 9

Aktiviti 9

Aktiviti 9