September 2015 - Aktiviti 15

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 32 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 32/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 259 orang dan seramai 1,441 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lapan orang (8) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua orang (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas Tindakan Tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan lapan belas (18) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti15_1

 

Aktiviti15_2

 

Aktiviti15_3