Oktober 2014 - Aktiviti 16

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 36/2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 431 orang dan seramai 1,163 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 16 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti1

 

Aktiviti1