Oktober 2014 - Aktiviti 31

  • Setiausaha S.P.A Pengerusikan Mesyuarat-Mesyuarat Pengurusan

    PUTRAJAYA 30 Okt ----- Datuk Ramli Juhari pagi ini mempengerusikan Mesyuarat-mesyuarat Pengurusan S.P.A Bil 3/2014. Mesyuarat dihadiri Timbalan-Timbalan Setiausaha dan pegawai-pegawai kanan. Antara Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Setiausaha S.P.A ialah Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK), Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA), Mesyuarat Pengurusan, Mesyuarat Jawatankuasa Intigriti dan Tadbir Urus (JITU), Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Inovasi (JPI) dan Mesyuarat Jawatankuasa ICT (JPICT) ----- MediaSPA

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1