Ogos 2016 - Aktiviti 13

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 28 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 28/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 483 orang dan seramai 1,408 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga orang (3) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga orang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan tujuh belas (21)kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti13_1

 

Aktiviti13_2

 

Aktiviti13_3