Mac 2014 - Aktiviti 27

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 418 orang dan seramai 879 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 39 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, enam (6) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan enam (6) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti27

 

Aktiviti27

 

Aktiviti27