Julai 2014 - Aktiviti 28

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 26 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 26/2014 telahmembincangkan dan meluluskan pelantikan seramai1,417 orang dan seramai 893 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 12 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan tujuh (7) kertas Lembaga RayuanTatatertib.

Aktiviti28

 

Aktiviti28

 

Aktiviti28