November 2013 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 38/2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan lima (5) kertas tindakan tatatertib, dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 583 orang dan seramai 1,701 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 23 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti5

Aktiviti5

Aktiviti5