Jun 2013 - Aktiviti 15

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 23 Bagi Tahun 2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 23/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan lima (5) kertas tindakan tatatertib, enam (6) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,462 orang dan seramai 811 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 28 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.
Aktiviti 15

Aktiviti 15

Aktiviti 15