September 2013 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 32 Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 32/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib dan sebelas (11) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 252 orang dan seramai 994 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 15 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1