Januari 2016 - Aktiviti 15

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,333 orang dan seramai 1,330 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, enam (6) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti15_1

 

Aktiviti15_2

 

Aktiviti15_3