Mac 2015 - Aktiviti 24

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 11 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 11/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 208 orang dan seramai 1,027 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, empat (4) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti24

 

Aktiviti24

 

Aktiviti24