Oktober 2016 - Aktiviti 15

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 35 Tahun 2016

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 35/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 722 orang dan seramai 1,355 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 14 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 9 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib .

  Catatan :
  Pecahan pelantikan adalah seperti berikut:

  Jenis Lantikan/ Bahagian Pelantikan Tetap Pelantikan Secara Kontrak Pelantikan Semula Secara Kontrak Pelantikan Secara Kontrak Selepas Bersara Pelantikan Semula Secara Kontrak Selepas Bersara Jumlah Keseluruhan
  PG 0 35 0 0 0 35
  PK 652 35 0 0 0 687
  Jumlah 652 70 0 0 0 722
Aktiviti15_1

 

Aktiviti15_2

 

Aktiviti15_3