Mei 2013 - Aktiviti 1

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 16 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 16/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan 13 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 219 orang dan seramai 935 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 71 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1