Jun 2015 - Aktiviti 8

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,665 orang dan seramai 848 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga orang (3) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti8

 

Aktiviti8

 

Aktiviti8