Januari 2013 - Aktiviti 4

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 1 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) Kertas Tindakan Tatatertib, 28 Kertas Rayuan Tatatertib dan satu (1) Kertas Rayuan Naik Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 285 orang dan seramai 472 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 14 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4