Disember 2013 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 41/2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 41/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, enam (6) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 490 orang dan seramai 672 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.Manakala, 12 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.
Aktiviti 1

Aktiviti 1

Aktiviti 1