Oktober 2016 - Aktiviti 12

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 33 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 33/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,623 orang dan seramai 1,539 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 10 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga orang (3) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 15 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti12_1

 

Aktiviti12_2

 

Aktiviti12_3