Februari 2013 - Aktiviti 10

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 7 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 7/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan 29 Kertas Rayuan Tatatertib dan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 531 orang dan seramai 717 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 25 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1