Ogos 2015 - Aktiviti 23

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 31 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 31/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 568 orang dan seramai 817 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lapan orang (8) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan duaorang (2) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Tindakan Tatatertib, satu (1) kertas Lembaga RayuanKenaikan Pangkat dan enam belas (16) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti23_1

 

Aktiviti23_2

 

Aktiviti23_3