April 2013 - Aktiviti 5

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 13 BAGI TAHUN 2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan 14 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 404 orang dan seramai 1,164 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 25 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti5

Aktiviti5

Aktiviti5