Februari 2017 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 5 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 5/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,410 orang dan seramai 1,983 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 17 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 19 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti3_1

 

Aktiviti3_2

 

Aktiviti3_3