Julai 2015 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 25 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 25/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 3,462 orang dan seramai 1,330 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lapan orang (8) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti3_1

 

Aktiviti3_2