Mac 2013 - Aktiviti 6

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 9 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 9/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) Kertas Tindakan Tatatertib, 16 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 602 orang dan seramai 772 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 22 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti6

 

Aktiviti6

 

Aktiviti6