Mac 2015 - Aktiviti 11

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 9 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 9/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 846 orang dan seramai 765 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, dua (2) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti11

 

Aktiviti11

 

Aktiviti11