Oktober 2013 - Aktiviti 13

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 37 BAGI TAHUN 2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 37/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.

    Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,272 orang dan seramai 1,147 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.

    Manakala, 19 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan enam (6) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan..

Aktiviti13

Aktiviti13

Aktiviti13