Mac 2013 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya ke 10/2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) Kertas Tindakan Tatatertib, 19 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 585 orang dan seramai 804 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 42 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti9

 

Aktiviti9

 

Aktiviti9