April 2016 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2137 orang dan seramai 797 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 15 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas Tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti4_1

 

Aktiviti4_2

 

Aktiviti4_3