Jun 2014 - Aktiviti 11

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 20 BAGI TAHUN 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 20/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,531 orang dan seramai 1,123 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 12 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti11

 

Aktiviti11

 

Aktiviti11