Disember 2012 - Aktiviti 11

 • MESYUARAT SURUHANJAYA KALI KE-43 BAGI TAHUN 2012
   
  Mesyuarat Suruhanjaya kali ke-43 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) Kertas Tindakan Tatatertib, sebelas (11) Kertas Rayuan Tatatertib dan dua (2) Kertas Rayuan Naik Pangkat.  
     
  Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,330 orang dan seramai 1,552 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.  
     
  Manakala, 30 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti 11

Aktiviti 11

Aktiviti 11

Aktiviti 11

Aktiviti 11