Jun 2015 - Aktiviti 5

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 21 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 21/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 653 orang dan seramai 1,016 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, seorang (1) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib dan enam (6) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti5

 

Aktiviti5

 

Aktiviti5