September 2013 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 33 Bagi Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 33/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 643 orang dan seramai 996 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.Manakala, 11 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti4

 

Aktiviti4

 

Aktiviti4