Julai 2018 - Aktiviti 12

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22 Tahun 2018

    Mesyuarat Suruhanjaya Bilangan 22/2018 telah diadakan pada 17 Julai 2018 di Pulau Pinang dan dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Arpah Abdul Razak.

     

Aktiviti12_3

 

Aktiviti12_2

 

Aktiviti12_1