Jun 2013 - Aktiviti 1

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 20 BAGI TAHUN 2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 20/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib, 15 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 135 orang dan seramai 829 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 45 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.  

Aktiviti1

 

Aktiviti1

Aktiviti1