Disember 2012 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya kali ke-41 bagi Tahun 2012  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya kali ke-41 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) Kertas Tindakan Tatatertib, sembilan (9) Kertas Rayuan Tatatertib dan tiga (3) Kertas Rayuan Naik Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,792 orang dan seramai 996 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 42 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai enam (6) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti 5

Aktiviti 5

Aktiviti 5

Aktiviti 5