Mac 2016 - Aktiviti 8

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 3,957 orang. Manakala, enam (6) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti8_1

 

Aktiviti8_2

 

Aktiviti8_3