Disember 2013 - Aktiviti 27

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 44/2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 44/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tujuh (7) kertas tindakan tatatertib dan tujuh (7) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 256 orang dan seramai 832 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 21 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan 2 pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.
Aktiviti 27

Aktiviti 27

Aktiviti 27

Aktiviti 27