Julai 2015 - Aktiviti 7

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 26 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 26/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,870 orang dan seramai 1,046 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tujuh orang (7) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan sembilan belas (19) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti7_1

 

Aktiviti7_2