Februari 2014 - Aktiviti 13

  • Mesyuarat Suruhanjaya bil. 6 Bagi Tahun 2014  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 6/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 334 orang dan seramai 947 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 46 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.
Aktiviti2

 

Aktiviti2

 

Aktiviti2