Julai 2013 - Aktiviti 12

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 25 Bagi Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 25/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib dan tiga belas (13) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,724 orang dan seramai 938 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 29 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1