Oktober 2016 - Aktiviti 14

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 34 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 34/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 254 orang dan seramai 2,769 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 11 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 15 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti14_1

 

Aktiviti14_2

 

Aktiviti14_3