Januari 2015 - Aktiviti 7

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 2 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 2/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 246 orang dan seramai 205 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, empat (4) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) orang telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti7

 

Aktiviti7

 

Aktiviti7