Mac 2015 - Aktiviti 3

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 8 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 580 orang dan seramai 589 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, seorang (1) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti3

 

Aktiviti3

 

Aktiviti3