Jun 2014 - Aktiviti 2

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 19 Bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 19/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,104 orang dan seramai 2,510 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 46 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan Sembilan belas (19) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti2

 

Aktiviti2

 

Aktiviti2