April 2014 - Aktiviti 36

  • Mesyuarat Suruhanjaya bil. 16 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 16/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 459 orang dan seramai 822 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 40 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1