Januari 2013 - Aktiviti 14

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 3 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 3/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan 27 Kertas Rayuan Tatatertib dan tiga (3) Kertas Rayuan Naik Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 3,130 orang dan seramai 837 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 32 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai enam (6) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti14

Aktiviti14

Aktiviti14

Aktiviti14

Aktiviti14