September 2013 - Aktiviti 11

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 34 Bagi Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 34/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, 19 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 856 orang dan seramai 1,320 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 25 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti11

 

Aktiviti11

 

Aktiviti11