Ogos 2015 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 28 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 28/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 162 orang dan seramai 705 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga orang (3) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga orang (3) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan tujuh belas (17) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. .

Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3